LT EN RU

PIRKIMO TAISYKLĖS 

Šios "Pirkimo taisyklės" (toliau – Taisyklės) yra dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo (ALNET, UAB)  tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes ir paslaugas „HM idea“ internetinėje parduotuvėje (toliau – “HM idea” parduotuvė).

Pastaba: “HM idea” yra interneto parduotuvės ir prekinio ženklo (kurie priklauso ALNET, UAB) pavadinimas.

Dėmesio! Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie “HM idea” parduotuvės, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

Pirkimo sutarties sudarymas

Juridiškai privalomai prekių ir (arba) paslaugų pirkimo sutarčiai (sandoriui) sudaryti yra būtinas ALNET, UAB,   pranešimas (elektroniniu paštu) apie tai, kad užsakymas priimtas.

Kiekviena pirkėjo ir  ALNET, UAB sudaryta sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma “HM idea” parduotuvės sutarčių/užsakymų duomenų bazėje.

Teisės ir pareigos
Pirkėjas turi teisę:

 • naudotis “HM idea” parduotuve šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;
 • atsispausdinti arba išsaugoti elektroniniu formatu pirkėjui skirtą dokumentą;
 • atsisakyti prekių pirkimo sutarties (užsakymo) iki apmokėjimo įvykdymo bei išsiuntimo Pirkėjo nurodytu adresu.
Pirkėjas įsipareigoja:
 • registracijos bei užsakymo formoje pateikti užsakymui bei siuntimui vykdyti reikalinga ir teisingą informaciją apie save;
 • neatskleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų;
 • pasikeitus Registracijos formoje nurodytiems duomenims juos atnaujinti;
 • naudodamasis “HM idea” parduotuve, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų “HM idea” parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų;
ALNET, UAB  turi teisę:
 • Jei Pirkėjas bando pakenkti „HM idea“ parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam galimybę naudotis „HM idea“ parduotuve;
 • Esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Pirkėjo laikinai sustabdyti arba nutraukti „HM idea“ parduotuvės veikimą.
 • Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles bei „HM idea“ parduotuvės veikimo sąlygas ir formatą.
 • Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi  „HM idea“ parduotuvės teikiamomis paslaugomis, ALNET, UAB  mano, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.
ALNET, UAB  įsipareigoja:
 • šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis  “HM idea” parduotuve;
 • visapusiškai gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą «HM idea» parduotuvės registracijos/užsakymo formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus;
 • iš karto po apmokėjimo patvirtinimo gavimo, organizuoti užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą;
 • atsiradus/esant svarbioms aplinkybėms, negalėdama pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, ALNET, UAB įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o jam atsisakius, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.
 Prekių grąžinimas:
 • Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
 • Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota ir nesugadinta. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, arba yra sugadinta, ALNET, UAB nepriima prekės grąžinimui.
 • Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo Pirkėjui pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta ir švari;
 • Prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba paštu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Siunčiant grąžinamą prekę, siuntinys privalo būti įvertintas ir siunčiamas registruotu paštu.
 • Kai grąžinama nekokybiška prekė, ALNET, UAB įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai ALNET, UAB neturi analogiškos prekės, pasiūlo kitą prekę arba grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
 • Jei Pirkėjo netenkina pristatytos prekės kokybė, Pirkėjas turi teisę kreiptis kontaktuose nurodytais telefonais ar el. paštu info@hmidea.eu. Tokiu atveju prašome parašyti grąžinamos prekės/modelio  numerį bei grąžinimo priežastį. Grąžindami prekę būtinai pristatykite prekės pirkimo dokumentus. Nepateikus įsigijimo iš “HM idea” parduotuvės faktą patvirtinančių dokumentų, prekės nepriimamos.
Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė: 
 • Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei “HM idea” parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie “HM idea” parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, ALNET, UAB šį asmenį laiko Pirkėju ir neatsako už šios informacijos atskleidimą bei dėl to atsiradusių pasekmių;
 • Pirkėjas visiškai atsako už duomenų, pateiktų registracijos/užsakymo formoje, teisingumą;
 • Pirkėjas visiškai atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis “HM idea” parduotuve;
 • “HM idea” parduotuvė  neatsako už padarinius, kurie atsirado dėl Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų apie save ir (arba) kitų šios parduotuvės naudojimosi sąlygų pažeidimų;
Jei “HM idea” parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, ALNET, UAB nėra atsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą. ALNET, UAB kitų tinklalapių neprižiūri bei nekontroliuoja.

Atsakomybė
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesiogiai padarytus nuostolius.

Pranešimai:
Visus pranešimus bei klausimus, susijusius su naudojimusi “HM idea” parduotuve, rašykite adresais info@hmidea.eu  arba info@alnet.lt.

Baigiamosios nuostatos
Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio derybų keliu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

Kontaktai

Kontaktinis el. pašto adresas: info@hmidea.eu
Tel.: +370 611 81621    Faks.: +370 5 216 87 82

Skype Me™! Skype Me™    MSN: info @ hmidea.eu    ICQ: 579467322